REMEDIëRING EN DIENSTE

LPS lewer na skool die volgende remediërende en akademiese ondersteuningsdienste aan alle leerders en ouers in die gemeenskap en van naburige skole.

 

BREINPROFIELE

Breinprofiele is beskikbaar vir leerders en volwassenes in die gemeenskap. Die NBI™ instrument word aangewend om leerders en volwassenes se denkvoorkeure te bepaal.

 

Kennis van jou  profiel verskaf nie net waardevolle inligting oor die wyses waarop kinders leer nie, maar ook insig in die verskille tussen ouers en kinders, leerders en onderwysers en enige ander verhouding waarbinne ons daagliks funksioneer. Hierdie insig verbeter studiemetodes, verdraagsaamheid teenoor ander en begrip vir  jou eie gedrag en gedrag teenoor ander. Gesinsprofiele verskaf ook waardevolle inligting oor die verhoudings en haakplekke tussen gesinslede.

 

‘n Verskeidenheid van profiele word gedoen bv. leierskap-, ouerskap-, student- en sportprofiele.

 

Vir meer inligting kontak die skool by 012 365 2151 of by 

 

REMEDIëRING

Remediëring (heronderrig), word aangebied aan alle leerders in die gemeenskap. Ons fokus is op intensiewe remediëring in die grondslagfase sowel as Afrikaans, Engels en Wiskunde in die intermediêre en senior fase. Omdat ons dieselfde kurrikulum volg as ons buurskole, kan leerders van enige skool met gemak inskakel. Maksimum ses leerders per groep word geakommodeer en hulp word ook individueel aangebied deur bekwame gekwalifiseerde onderwysers.

 

Heronderrig vind van Maandae  tot Donderdae plaas. 

 

Vir meer inligting kontak die skool by 012 365 2151 of by 

 

NASKOOLKSENTRUM

Die naskoolsentrum is op die perseel van Lynnwood Privaatskool geleë en is oop vir leerders van enige skool. Die doel van hierdie sentrum is om leerders die geleentheid te gee om hul huiswerk onder toesig van ‘n opgeleide onderwyser te doen.  Huiswerkopdragte wat in die klas gedurende skoolure ontvang word, word by die sentrum deur leerders, onafhanklik, maar onder die onderwyser se toesig gedoen. Hulp is dus beskikbaar indien ‘n leerder dit benodig. 

 

Die daaglikse program van Maandae tot Donderdae is:

 

‘n Ligte maaltyd word verskaf.
 

Huiswerk word afgewissel met vryspel.
  

Die vaste fooi vir die naskoolsentrum is betaalbaar oor 10 maande. Hierdie fooi kan vir u gerief aangepas word indien u dit sou wou versprei oor 12 maande.

 

  • Vaste maandelikse fooi                            R 850 per maand (10 maande)

  • Daaglikse ad hoc basis                             R 90 per middag

  • Slegs Middagete                                        R 25 per maaltyd

 

Vir enige navrae kontak Delene Kapperer by 082 702 0548/012 365 2151 of 

 

STUDIEMETODES EN STRATEGIEë

Studiehulp is beskikbaar vir leerderes van alle skole en vind slegs op ‘n individuele basis plaas. Leerders word toegerus met effektiewe studietegnieke en leerstrategieë om hul sodoende instaat te stel om hul akademiese potensiaal met gemak te kan bereik. Leerstrategieë, o.a. kernwoordidentifisering, opsommings en geheuetegnieke, word prakties op hulle skoolwerk toegepas wat hul sodoende reeds voorbereid laat vir toetse en eksamens. ‘n Studie assessering word aangewend om probleemareas te identifiseer.

 

Hierdie hulp word gekoppel aan breinprofiele om sodoende leerders se voorkeur denkwyses en leermetodes te benut in die studieproses.

 

STUDIEWERKSWINKEL VIR OUERS

Hierdie werkswinkel gee leiding aan ouers in die effektiewe ondersteuning aan kinders in die leer- en studieproses en spreek die verantwoordelikheidsrolle van kind en ouer aan.

Kontak gerus die skool.

 

LEESTERAPIE

Leesterapie is beskikbaar  vir leerders van alle skole en word slegs op ‘n individuele basis aangebied, omdat die oorsake van leesprobleme verskil van leerder tot leerder en leesprobleme nie in isolasie bestaan of hanteer kan word nie. 

 

‘n  Diagnostiese leesassering identifiseer die moontlike oorsake van die leesprobleem en sodoende word leeshulp gefokus om die  individuele en unieke oorsake aan te spreek en agterstande uit te wis.

 

Ons leesprogram is die resultaat van toegewyde akademiese navorsing in ‘n reuse soektog na doeltreffende wyses om lees te verbeter. Gerda is die krywer en mede skrywer van verskeie akademiese referate  in die veld van tegnologies ondersteunde lees en leer en sy het  reeds twee internasionale akademiese publikasies die lig laat sien. Die vordering en prestasies van leerders is bewys van haar kennis en ervaring.

 

Vir meer inligting kontak die skool by 012 365 2151 of admin@lynnwoodps.co.za