OOR LYNNWOOD PRIVAATSKOOL

Lynnwood Privaatskool (LPS) open sy deure op 1 Januarie 2013 as ‘n onafhanklike Privaatskool vir kleinklasonderrig. LPS bied leerders die unieke geleentheid tot individuele aandag en kwaliteit onderrig in ‘n aangename en ontspanne leeromgewing waar elke kind gekoester en na waarde geag word.

Ons deure staan oop vir leerders met gemiddelde tot superieure intellek wat dit moeilik vind om in groot klasse hulle volle potensiaal te bereik.  Ons tipiese leerders is die perfeksionis wat ekstra tyd benodig om foutlose take in te handig, die stil en skaam leerder, wat nie die vrymoedigheid het om in ‘n groot klas vrae te vra nie , en die intelligente leerder wat weens siekte, aandagafleibaarheid of  angstigheid, agterstande ontwikkel  wat nie in ‘n groot groep geidentifiseer of aangespreek kan word nie.  Verder het ons leerders, wie se ouers ernstig is oor kwaliteit onderrig , en ‘n doelbewuste keuse maak om hul kinders die beste kwaliteit onderrig moontlik te bied.

Met ‘n onderwyser/leerling verhouding van 1 tot 12 skep LPS ‘n veilige leeromgewing deur ‘n atmosfeer van omgee, geduld en ondersteuning, om elke leerder die geleentheid te gee om hul selfvertroue te bou en hul eiewaarde te ontdek en  te vestig. Met elke kind se breinprofiel aan die onderwyser bekend, word leerders se unieke denkwyses verstaan en uitgedaag.

Die skool is gebaseer op Christelike waardes en die uitbouing en uitlewing daarvan. Hierdie waardes word herbevestig in ‘n skoolomgewing  van wedersydse respek, deernis en omgee vir mekaar.

‘n Gedragskode vir leerders verseker gesonde dissipline en ‘n positiewe omgewing wat vir leerders die riglyne en struktuur skep waarbinne die "vryheid met verantwoordelikheid” beginsel vasgelê kan word.

LPS volg ‘n holistiese benadering om ons leerders optimaal toe te rus vir die eise en uitdagings van hoërskool en die moderne wêreld. Ons program is dus  so saamgestel dat daar ‘n gesonde balans gehandhaaf word tussen akademie en pret, persoonlike en emosionele ontwikkeling sowel as kulturele, sosiale en fisiese ontwikkeling.

 

KURRIKULUM:

 

Lynnwood Privaatskool (LPS) volg die CAPS kurrikulum (CURRICULUM  AND ASSESSMENT POLICY STATEMENTS) wat verryk en aangevul word om hoë akademiese standaarde daar te stel. Ons volg die Finland se onderrigmetodes en beginsels met groot
sukses en tot voordeel van ons leerders. Weens  ‘n holistiese benadering in die ontwikkeling van ons leerders, sluit ons addisionele vakke en geleenthede vir al ons leerders in o.a.:
 

 • Animasie ‘n eerste en enigste in Suid Afrika

 • Musiekonderrig, sang en beweging en musiekterapie

 • Rekenaaronderrig

 • Emosionele intelligensie ingewerk in die lewensvaardighede

 • Leesontwikkeling 

 • Pilates

Leerders  word toegerus met effektiewe leer- en- studiestrategieë, om hul sodoende die beste geleentheid tot akademiese sukses te gee. 

 

Alle graad 4 - 7 leerders se breinprofiele word gedoen om sodoende hul unieke denkwyses te verstaan en hul leerwyses te akkomodeer.

 

Leerders vanaf Graad 1 tot 7 word onderrig.

 

SKOOLURE:

 

Maandag tot Donderdag 

07:30 - 13:00 (Graad 1-3)

07:30 - 13:30 (Graad 4-7)

 

Vrydag

07:30 - 12:00 (Graad R-7)

 

SKOOLVAKANSIES:

 

Vakansies word gevolg soos bepaal  deur die Departement van Onderwys. By uitsondering word aanpassings aan datums gemaak nadat met ouers daaroor gekommunikeer is. Ons sluit een week vroeër vir die September vakansie

 

SKOOLFOOIE:

 

‘n Jaarlikse registrasiefooi van R 1900 vir alle leerders is betaalbaar vanaf September in die huidige jaar tot  voor aanvang van die nuwe skooljaar. Hierdie is ‘n  administratiewe fooi en is nie terugbetaalbaar nie. Handboeke word, onder , by hierdie fooi ingesluit. Skoolfooie beloop R60 000 per jaar (R 5000 per maand oor 12 maande) en sluit al die addisionele vakke in. Klasgrootte is ‘n maksimum van 12 leerders

 

UNIFORMS:

SOMER

 • Voorgeskrewe donkerblou en wit golfhempie met skoolwapen

 • Voorgeskrewe kort donkerblou skorts vir dogters en voorgeskrewe “boardshorts” vir seuns

 • Wit wasbare tekkies met wit enkelsokkies (dogters) en wit enkel of gewone sokkies (seuns) OF kaalvoet

 • Dogters se hare moet vasgemaak wees met wit, donkerblou of die voorgeskrewe groen haarrekkies/ kopbandjies ens.

 • Dogters mag klein oorringetjies/“studs” dra – geen hangoorbelle nie.

 • Seuns se hare moet netjies en kort geknip word voordat dit die ore en kraag raak.

 • Seuns wat aan die haarskenkprojek vir kanker deelnaam, mag hulle hare laat groei.

 • Geen naellak, lang naels of juwele. 

 

WINTER

 • Lang donkerblou denim met voorgeskrewe golfhempie

 • Langmou donkerblou T hemp/frokkie onder die golfhempie (vrywillig - by Woolworths beskikbaar)

 • Katoenbaadjie (fleezy top) of windbaadjie met skoolwapen 

 • Wit wasbare tekkies

 • Donkerblou truie onder die baadjie is aanvaarbaar as dit baie koud is.

 • Navy “fleezy top”  met skoolwapen

 • Beanies en serpe in kleure soos deur die skool bepaal.

Denims kan by enige winkel aangekoop word. Ander klere is by die skool beskikbaar.